facebook-profile-picture

סויוז מולטפילם

סויוזמולטפילם (Союзмультфильм) הוא אולפן סרטי אנימציה הוותיק ביותר ברוסיה ואולפן הפקת סרטי אנימציה הגדול ביותר בתקופת ברית המועצות. גם כיום זהו אולפן הפקת הסרטים הגדול ביותר ברוסיה. הוקם ב-10 ביוני 1936 במוסקבה, באותה שנה יצא סרט האנמציה הסובייטי הראשון "באפריקה חם". עם פירוק ברית המועצות התפצל האולפן למספר חברות והופסקה יצירת סרטים חדשים.

נו, פוגודי! פרק 4 – אצטדיון

נו, פוגודי! פרק 4 – אצטדיון Stadium

נו, פוגודי! פרק 3 – כביש ואתר בנייה

נו, פוגודי! פרק 3 – כביש ואתר בנייה Road and Construction Site

נו, פוגודי! פרק 2 – יריד בלילה

נו, פוגודי! פרק 2 – יריד בלילה Fairground at Night

נו, פוגודי! פרק 1 – עיר וחוף

נו, פוגודי! פרק 1 – עיר וחוף City and Beach